Martyna Kwaśnik

Martyna Kwaśnik

Pomiar tempa czytania przed warsztatami:
61 (40%)
Pomiar tempa czytania po warsztatach:
1245 (100%)
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie

Martyna jest spokojna, cicha i bardzo zaangażowana w zajęcia. Chętna do udziału w zabawach, na każdych warsztatach zgłaszała się do odpowiedzi. Dobrze wie jak tworzyć skojarzenia, żeby były mocne i zapamiętane na długo. Sumiennie robiła treningi czytania w domu, dzięki czemu bardzo poprawiła swoje tempo czytania, dowodem na to jest wynik z ostatniego pomiaru, gdzie Martyna przeczytała 1245 słów na minutę, rozumiejąc przy tym 100% tekstu.