Bartosz Rudnicki

Bartosz Rudnicki

Pomiar tempa czytania przed warsztatami:
113 (90%)
Pomiar tempa czytania po warsztatach:
630 (90%)
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

Bartek to bardzo pilny uczeń. Cechowało go zadaniowe nastawienie do zajęć. Z entuzjazmem podchodził do wszystkich ćwiczeń.