Instytut w mediach

Euroengram w mediach

Poniższe filmy pochodzą z naszego kanału YouTube, na którym znajdziecie Państwo szereg informacji o instytucie a także nasze wystąpienia w innych mediach.