Warsztaty online

Kurs efektywnego uczenia się online

Dzięki naszym warsztatom Twoje dziecko:
– poprawi zrozumienie czytanego tekstu, tempo czytania i zapamiętywanie;
– nabędzie umiejętności szybkiego uczenia się każdego materiału szkolnego;
– poprawi oceny;
– pozna skuteczne metody, które ułatwią naukę języka angielskiego;
– poprawi koncentrację uwagi;
– rozwinie samodzielność, motywację do nauki i wyrobi nawyk systematyczności;
– wykona Test Zdolności Poznawczych i sprawdzi pamięć oraz koncentrację uwagi!

Efekty i postępy naszych Uczniów są mierzalne, dzięki czemu mamy niezbite dowody na skuteczność prowadzonych zajęć!

Wybierz najlepszą formę zajęć dla swojego dziecka!

Zapisz dziecko
X
Zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową z naszym ekspertem, podczas której sprawdzisz tempo czytania i poziom zrozumienia, a także poznasz indywidualny styl uczenia się i typ inteligencji Twojego dziecka. Przekonaj się, jak spektakularne efekty może osiągnąć Twoje dziecko, dzięki naszemu Programowi.


  O programie O programie

  CEL JEST PROSTY – CHCEMY ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM UCZNIOM SUKCES W SZKOLE, UWZGLĘDNIAJĄC ICH MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNE I SZANUJĄC ICH INDYWIDUALNOŚĆ. Większość dzieci myśli, że nie potrafi robić wyjątkowych rzeczy. Szybka nauka i zapamiętywanie ogromnych ilości informacji są w dużej mierze kwestią techniki i wiedzy, jak wykorzystywać swój umysł!

  strzalki o programieUSI

  Poprawę umiejętności uczenia się może osiągnąć KAŻDY UCZEŃ: wybitnie zdolny, przeciętny oraz taki, który ma przejściowe – jak sądzimy – trudności w nauce.

  Jakie korzyści z programu Ucz Się Inteligentnie  uzyska Twoje dziecko?

  • Nauczy się jak szybko i trwale uczyć się każdego materiału;
  • Lepiej przygotuje się do sprawdzianów, dzięki umiejętności tworzenia notatek;
  • Poprawi koncentrację, rozwinie kreatywność, nabierze pewności i przestanie się stresować przed klasówkami;
  • Polubi naukę i wypracuje sposoby dostosowania się do rzeczywistości opartej na komunikacji i działaniu online;
  • Poprawi zrozumienie czytanego tekstu, tempo czytania i zapamiętywanie;
  • Szybko nauczy się słówek z języków obcych i trudnych wyrazów z języka ojczystego;
  • Poprawi swoje oceny i wypracuje sposoby dostosowania się do rzeczywistości opartej na komunikacji i działaniu online;
  • Będzie potrafiło samodzielnie i skutecznie się uczyć;
  • Zmotywuje się do nauki i wyrobi nawyk systematyczności;
  • Zmieni podejście do nauki – odkryje, że uczy się nie tylko dla ocen;
  • Rozwinie umiejętność logicznego myślenia;
  • Nauczy się wytrwałości w dążeniu do celu;
  • Odkryje siłę pracy z grupą;
  • Na warsztatach poczuje, że wszystko co ma do powiedzenia jest naprawdę ważne;
  • Zdobędzie kluczowe umiejętności, dzięki którym lepiej poradzi sobie w szkole i dorosłym życiu!
  • Z ENGRAMEM NAUKA JEST EKSCYTUJĄCA, ANGAŻUJĄCA I DAJE NIESAMOWITE EFEKTY!

  ucz sie szybciej

  Program obejmuje:

  • 10 h lub 30 h zajęć warsztatowych online z doświadczonym psychologiem/pedagogiem – trenerem efektywnej nauki (1 raz w tygodniu po godzinie zegarowej).
  • 10 lub 20 warsztatów na wyjątkowej Platformie Edukacyjnej EnGRAMY ze Strefą Ucznia.
  • Profesjonalny pomiar i opis zdolności poznawczych (pamięć i koncentracja uwagi) na podstawie autorskiego Testu.
  • Stały i indywidualny kontakt z trenerem oraz opieka działu dydaktycznego.
  • Strefa Rodzica z Elektronicznym Dziennikiem, w tym monitoring wyników i raporty z postępów.
  • Konto Premium w Engramowej Fiszkotece.
  • Konkurs EngraMistrz – możliwość otrzymania stypendium.
  • Certyfikat ukończenia Programu, potwierdzający poziom posiadanych umiejętności.

   

  Zajęcia warsztatowe z trenerem Zajęcia warsztatowe z trenerem

  Warsztaty realizowane są w systemie zajęć online za pomocą platformy edukacyjnej uczsieinteligentnie.whereby.com, która umożliwia uczniowi widzenie oraz słyszenie jednocześnie trenera i pozostałych uczestników grupy. Podczas zajęć uczestnik zdobywa umiejętność szybkiego i efektywnego uczenia się poprzez realizowanie atrakcyjnego programu prowadzonego w sposób nowoczesny w miłej i przyjaznej atmosferze w grupie.

  Warsztaty Ucz Się Inteligentnie ONLINE prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych trenerów efektywnej nauki – psychologów i pedagogów z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy swoją pracę poddają stałej superwizji oraz uczestniczą w cyklicznych szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje i uzupełniających wiedzę o najnowsze zagadnienia pochodzące ze światowych badań nad efektywnym uczeniem się.

  W trakcie zajęć uczniowie poznają między innymi techniki skutecznego zapamiętywania informacji, nauki języka obcego, aktywnego notowania oraz efektywnego czytania ze zrozumieniem.

  Podczas warsztatów dążymy do tego, aby uczestnicy programu z łatwością potrafili wykorzystywać poznane techniki w szkole, dzięki czemu nauka stanie się dla nich przyjemniejsza i pozytywnie wpłynie na ich oceny. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorskie podręczniki oraz z wykorzystaniem materiału szkolnego.

  Warsztaty prowadzimy w małych grupach – od 5 do 8 osób. Zajęcia realizowane są w podziale na grupy klas: IV-VI i VII-VIII.

  Jednym z zadań programu jest również inicjowanie samodzielnej, twórczej pracy uczestników treningu. Samodzielność przejawiana na zajęciach jest dowodem zrozumienia poznanych podczas treningu technik, strategii oraz reguł przetwarzania informacji.

  Certyfikat

  Każdy uczestnik programu Ucz się inteligentnie ONLINE otrzymuje Certyfikat Europejskiego Instytutu Edukacji Engram potwierdzający poziom posiadanych umiejętności w zakresie metod skutecznego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, czytania ze zrozumieniem, strategii pracy z tekstem i zarządzania czasem pracy, kreatywnego notowania i kompetencji komunikacyjnych.

  Ponadto uczestnik warsztatów Ucz się inteligentnie ONLINE: POZIOM GENIUSZ może otrzymać stypendium biorąc udział w Ogólnopolskim Teście Pamięci i Czytania EngraMistrz. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zawarte są w regulaminie dostępnym w Strefie Ucznia.

   

  Wyjątkowa Platforma Edukacyjna Wyjątkowa Platforma Edukacyjna

  10 lub 20 warsztatów na wyjątkowej Platformie Edukacyjnej EnGRAMY ze Strefą Ucznia.

  Platforma EnGRAMY zawiera absolutnie unikalne na rynku treści i materiały edukacyjne, dzięki którym dziecko rozwinie nowe umiejętności, osiągnie najlepsze efekty oraz bardziej się zaangażuje i zmotywuje do ćwiczeń poprzez jej atrakcyjną formę. Będzie się przy tym świetnie bawić grając w gry edukacyjne – zdobywając nagrody i trofea. Platforma EnGRAMY umożliwia utrwalenie poznanych technik i przećwiczenie ich na materialne szkolnym. Krok po kroku prowadzi także dziecko przez treningi efektywnego czytania ze zrozumieniem.

  Platforma EnGRAMY jest interaktywna, nowoczesna, angażująca i nowatorska. Została stworzona w celu gwarancji efektów naszych programów.

  Co ją wyróżnia?

  • wirtualni trenerzy Ania i Tomek,
  • przewodnik platformy Bystrzak,
  • indywidualne dopasowanie tempa czasu pracy i rozwoju ucznia,
  • nowatorski system nagród i trofeów (podróż),
  • pełna integracja warsztatów z trenerem z platformą,
  • statystyki czasu pracy i monitoring postępów,
  • stały kontakt z trenerem,
  • możliwość powrotu do każdych zrealizowanych warsztatów,
  • profesjonalne testy zdolności poznawczych, językowe i czytelnicze,
  • baza wiedzy – materiały do pobrania.

  Profesjonalny pomiar i opis zdolności poznawczych Profesjonalny pomiar i opis zdolności poznawczych

  Testy Poznawcze są naszymi autorskimi narzędziami do weryfikacji umiejętności uczniów w zakresie pamięci krótkoterminowej, długoterminowej oraz koncentracji uwagi. To efekt pracy i zaangażowania psychologów oraz pedagogów Instytutu Engram, którzy zaprojektowali testy w taki sposób, aby jeszcze lepiej zidentyfikować i wskazać indywidualne obszary do pracy każdego dziecka. W oparciu o rozwiązane testy chcemy udzielić Rodzicom dzieci dodatkowego wsparcia w postaci dedykowanych pakietów ćwiczeń, które pomogą im uczyć się szybciej i zapamiętywać na dłużej.

  Strefa Rodzica, monitoring wyników i raporty z postępów Strefa Rodzica, monitoring wyników i raporty z postępów

  Dla rodziców uczestników programu udostępniamy Strefę Rodzica z Elektronicznym Dziennikiem, w tym monitoring wyników i raporty z postępów. Na platformie znajdują się statystyki i opinie trenera, stworzone w oparciu o przeprowadzone pomiary tempa czytania ze zrozumieniem, wykonane ćwiczenia i testy. Dodatkowo Strefa Rodzica umożliwia swobodny dostęp do harmonogramu warsztatów, dzięki któremu rodzic nie ma wątpliwości, kiedy odbywają się kolejne zajęcia.

  Engramowa Fiszkoteka Engramowa Fiszkoteka

  Engramowa Fiszkoteka to wielokrotnie nagrodzone narzędzie edukacyjne usprawniające naukę i pozwalające jeszcze bardziej WZMOCNIĆ i UTRWALIĆ rezultaty zapamiętywania! Uczestnicy naszych warsztatów wiedzą, że uczenie się dużej partii materiału, dzięki technikom pamięciowym jest szybkie i efektywne, ale żeby jeszcze bardziej wzmocnić i utrwalić rezultat zapamiętywania warto powtarzać to, czego się nauczyliśmy. Engramowa Fiszkoteka pomaga uczniom w nauce słówek z języka obcego, wzorów, definicji, faktów, dat i nazwisk.

  Engramowa Fiszkoteka jest spójna z programem Ucz się inteligentnie ONLINE.

  Do głównych korzyści korzystania z Engramowej Fiszkoteki należą:

  yes-icon  gotowe kursy języka angielskiego;
  yes-icon  szybkie i efektywne uczenie się;
  yes-icon  nawyk systematycznej nauki;
  yes-icon  automatyczne tworzenie fiszek głosowych i fiszek z tekstu drukowanego;
  yes-icon  możliwość wydruku fiszek w tradycyjnej formie;
  yes-icon  obszerna baza nagrań mp3, fiszki w formacie PDF oraz w wersji mobilnej;
  yes-icon  możliwość tworzenia osobistych materiałów do nauki;
  yes-icon  indywidualny algorytm powtórek;
  yes-icon  możliwość nauki zawsze i wszędzie – korzystając ze specjalnej aplikacji na tablecie lub smartfonie;
  serce-icon  ucz się szybciej, pamiętaj dłużej = sukces, który motywuje do nauki.

   

  Zobacz jak działa Engramowa Fiszkoteka: http://engram.fiszkoteka.pl/video

  Opieka dydaktyczna i wsparcie edukacyjne Opieka dydaktyczna i wsparcie edukacyjne

  W trosce o jakość realizowanego programu oddajemy do Państwa dyspozycji pracę dydaktyków, którzy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania związane z materiałem realizowanym na zajęciach i obsługą naszych platform.

  Reagujemy na Państwa potrzeby poprzez motywowanie dzieci do pracy oraz interweniowanie w sytuacjach, które mogą przeszkodzić uczniowi w zdobywaniu nowych umiejętności.

  „Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się w proces uczenia się.” (Anna Michalska, „Jak nakłonić dziecko do nauki?”).

  Badania wykazały, że zamiłowanie do nauki u dzieci obniża się stale od III do ostatniej klasy szkoły podstawowej. Większość rodziców uważa, że motywacja jest czymś wrodzonym, danym dzieciom od urodzenia, jednak w rzeczywistości jest ona w dużej mierze nabywana podczas rozwoju dzieci.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00 pod numerami telefonów:

  Infolinia: 801 340 344

  Tel. stacjonarny: 12 433 89 70; 12 426 20 20

  Tel. komórkowe:

  509 913 125

  517 203 693

  dydaktyk@euroengram.edu.pl

  FAQ

  Kwestie organizacyjne
  Do kogo skierowany jest program?

  Program skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy chcą zdobyć umiejętność efektywnej nauki. Metoda została opracowana w taki sposób, aby zarówno osoby, które osiągają satysfakcjonujące wyniki w szkole, jak i te, które z jakichś powodów mają z tym trudności, mogły w pełni rozwinąć swój potencjał szybkiego i efektywnego uczenia się.

  Czy dziecko może odrobić nieobecność na warsztatach?

  Możliwe jest dwukrotne odrobienie zajęć. Warunkiem jest zgłoszenie nieobecności dziecka do Działu Dydaktycznego PRZED warsztatami, na których będzie nieobecne. W przypadku możliwości odrobienia zajęć w innej grupie warsztatowej w tej samej miejscowości – zaproponujemy Państwu terminy zajęć w innych grupach. Jeśli nie będzie takiej możliwości, ustalimy odrabianie indywidualne, w którym trener nadrobi z dzieckiem zaległości.

  W jaki sposób mogę uzyskać informację na temat postępów dziecka?

  Do Państwa dyspozycji jest Dziennik Elektroniczny, który znajduje się w Strefie Ucznia. Należy zalogować się na konto dziecka i stamtąd można przejść do Dziennika, gdzie trener zamieszcza opinie o uczniu po 6, 10 i 20 warsztatach. Dodatkowo otrzymali Państwo numer telefonu do trenera, który może udzielić informacji na temat postępów dziecka, a także mają Państwo do dyspozycji nasz Dział Dydaktyczny, który z przyjemnością odpowie na wszystkie pytania zadane drogą telefoniczną lub mailową.

  Jak zalogować się do Strefy Ucznia? Kiedy dostaniemy login i hasło?

  Strefa Ucznia znajduje się pod adresem: http://strefaucznia.edu.pl/ Login i hasło otrzymają Państwo w przesyłce z podręcznikami. W przypadku zgubienia loginu lub hasła, prosimy o kontakt z Działem Dydaktycznym.

  Jak zalogować się do Panelu Rodzica? Kiedy dostaniemy login i hasło?

  Panel Rodzica znajduje się pod adresem: http://strefaucznia.edu.pl/ Login i hasło otrzymają Państwo w przesyłce z podręcznikami (dane dostępowe są takie same jak do Strefy Ucznia). W przypadku zgubienia loginu lub hasła, prosimy o kontakt z Działem Dydaktycznym.

  Jak zalogować się do Engramowej Fiszkoteki?

  Engramowa Fiszkoteka znajduje się pod adresem: http://engram.fiszkoteka.pl/  Na drugiej stronie umowy, którą Państwo otrzymali od konsultanta znajduje się kod dostępu, który należy wpisać na stronie klikając na opcję „Wprowadź kod dostępu”. Następnie należy uzupełnić imię, nazwisko i adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny. Po kliknięciu w link, należy wygenerować sobie swój własny login i hasło, za pomocą których będzie można logować się przez naciśnięcie przycisku „Logowanie” w prawym górnym rogu Engramowej Fiszkoteki.

  Jak pobrać aplikację mobilną Engram Fiszkoteka?

  1. Otwórz na swoim urządzeniu aplikację Appstore/ Sklep Play.
  2. Wpisz do wyszukiwarki hasło: Engram Fiszkoteka.
  3. Kliknij na aplikację Engram Fiszkoteka, a następnie naciśnij przycisk ZAINSTALUJ w Sklepie Play lub FREE w AppStore. W przypadku pobierania aplikacji w AppStore po kliknięciu przycisku FREE system poprosi o wpisanie hasła do Twojego Apple ID.
  4. Poczekaj aż aplikacja zainstaluje się na Twoim urządzeniu.

  Co zrobić jeśli nie dostałem linku aktywacyjnego do Fiszkoteki na maila?

  Proszę sprawdzić w folderach „inne”, „spam” – czasami tam trafia link aktywacyjny.

  Co zrobić, by otrzymać dostęp do Wirtualnych Warsztatów?

  Jeśli chcą Państwo, aby dziecko miało dostęp do Wirtualnych Warsztatów, prosimy o kontakt z Działem Dydaktycznym.

  Jak mogę ściągnąć tabelkę do ćwiczeń kości, jeśli nie mam jeszcze dostępu do Strefy Ucznia?

  Tabelkę można ściągnąć również pod adresem: https://uczsieinteligentnie.pl/2-engram/59-pliki-do-pobrania

  Co zrobić z wynikami testów preferencji?

  Wyniki prosimy przesłać na adres mailowy dydaktyk@euroengram.edu.pl  lub przynieść na pierwsze warsztaty.  Jeśli nie posiadają Państwo adresu mailowego, prosimy o kontakt telefoniczny, wysłanie wiadomości SMS lub przesłanie wyników pocztą.

  Czy wysyłać do Instytutu wyniki z ćwiczenia kości?

  Nie – wyniki prosimy przynieść na pierwsze warsztaty.

  W jakich godzinach mogę skontaktować się z Działem Dydaktycznym?

  Dział Dydaktyczny jest do państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

  Adres mailowy dydaktyk@euroengram.edu.pl

  Infolinia: 801 340 344

  Tel. stacjonarny: 12 433 89 70

  Tel. komórkowe:

  509 913 125

  517 203 693

   Moje dziecko ukończyło już program a nadal nie otrzymało certyfikatu – dlaczego?

  Aby otrzymać certyfikat należy wykonać Testy Sprawdzające (niebieski, fioletowy i żółty), które znajdują się w Strefie Ucznia.

  Czy mogę przyjść z dzieckiem na warsztaty?

  Zapraszamy rodziców na pierwsze i dwudzieste warsztaty. Pierwsze warsztaty to zajęcia, na których rodzice zapoznają się zarówno z trenerem prowadzącym zajęcia, jak i z samą metodą ich prowadzenia. To warsztaty, na których przekazywane są wszystkie podstawowe informacje organizacyjne, które mają znaczenie dla właściwego procesu uczenia się każdego z uczestników. Podczas tych zajęć prezentowana jest także jedna z podstawowych technik pamięciowych. Na dwudziestych zajęciach przedstawiane są efekty pracy dzieci, zarówno grupowe, jak i indywidualne, a także rozdawane są dyplomy. Podawane są także wskazówki do dalszego rozwoju umiejętności efektywnej nauki. Rodzice podczas tych dwóch spotkań są nie tylko obserwatorami, ale także (jeśli zechcą) mogą sami na sobie doświadczyć działania technik pamięciowych.

  Gdzie mogę znaleźć harmonogram warsztatów?

  Na pierwszych zajęciach dzieci wpisują harmonogram warsztatów na drugiej stronie w zeszycie ćwiczeń. Dodatkowo znajduje się on w Dzienniku Elektronicznym. O pierwszych warsztatach informujemy Państwa wysyłając wiadomość SMS.

  Zapisz dziecko