POZIOM GENIUSZ
Ucz się inteligentnie – ONLINE

Zapisz dziecko
Warsztaty online z trenerem dla uczniów szkół podstawowych, które ułatwiają osiąganie sukcesu w szkole i poza nią! Większość dzieci myśli, że nie potrafi robić wyjątkowych rzeczy. Szybka nauka i zapamiętywanie ogromnych ilości informacji są w dużej mierze kwestią techniki i wiedzy jak wykorzystywać swój umysł! Pełne umiejętności szybkiego i trwałego uczenia się może osiągnąć KAŻDY UCZEŃ: wybitnie zdolny, przeciętny oraz taki, który ma przejściowe – jak sądzimy – trudności w nauce.

JAKIE KORZYŚCI Z WARSZTATÓW UZYSKA TWOJE DZIECKO?

 • Pełne umiejętności szybkiego uczenia, efektywnego zapamiętywania i znajomości mnemotechnik, które pozwolą dziecku w szybki sposób opanować i utrwalić nowy materiał;
 • Lepsze przygotowywanie się do sprawdzianów dzięki umiejętności tworzenia notatek;
 • Szybkie czytanie, poprawa zrozumienia czytanego tekstu i zapamiętywania;
 • Poznanie skutecznych i atrakcyjnych strategii aktywnego uczenia się;
 • Poprawa koncentracji, zmniejszenie stresu, rozwój kreatywności, nabranie pewności, zdobycie umiejętności samodzielnej nauki i dążenia do celu;
 • Szybka nauka słówek z języków obcych i trudnych wyrazów z języka ojczystego;
 • Efektywne notowanie – umiejętność tworzenia map myśli;
 • Zapamiętywanie reguł, wyjątków ortograficznych i wierszy;
 • Polubienie nauki i wypracowanie sposobów dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości opartej na komunikacji i działaniu online;
 • Zdobędzie kluczowe umiejętności, dzięki którym lepiej poradzi sobie w szkole i dorosłym życiu!
 • Z ENGRAMEM NAUKA JEST EKSCYTUJĄCA, ANGAŻUJĄCA I DAJE NIESAMOWITE EFEKTY!

UCZESTNICY

 1. Poznają skuteczne i atrakcyjne strategie aktywnego uczenia się, a zwłaszcza:
 • selektywne czytanie – sposoby wyboru i pracy z kluczowymi informacjami;
 • inteligentne notowanie – strategie pracy z tekstem czytanym i słyszanym;
 • techniki zapamiętywania – mnemotechniki, a także systemy powtórek i strategie samosprawdzania;
 • skuteczne metody ułatwiające naukę języków obcych, m.in. zapamiętanie słówek, definicji gramatycznych, odmiany czasowników nieregularnych, przyimków miejsca, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, naukę tekstów na pamięć oraz znajdowanie kluczowych informacji w tekstach obcojęzycznych;
 • strategie zapamiętania reguł, wyjątków ortograficznych i wierszy.
 1. Nabywają umiejętności niezbędne w:
 • samodzielnej nauce z podręczników i książek;
 • organizowaniu pracy własnej – planowanie czasu nauki i odpoczynku;
 • samoregulacji procesu uczenia się – dyscyplina pracy, systematyczność, automotywacja;
 • utrzymaniu uwagi podczas wykonywania zadań domowych i nauki;
 • radzeniu sobie ze stresem i jego redukcji przed sprawdzianami oraz egzaminami.
 1. Otrzymują pedagogiczno – psychologiczne wsparcie w zakresie:
 • określenia własnego stylu uczenia się oraz zastosowania tej wiedzy dla skutecznej nauki;
 • odkrycia potencjału własnego umysłu oraz zrozumienia specyfiki jego funkcjonowania i przetwarzania informacji;
 • radzenia sobie z trudnościami szkolnymi, w tym szczególną opieką otoczeni są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
 1. Uzyskują znaczącą poprawę w odniesieniu do:
 • umiejętności szybkiego uczenia się każdego materiału szkolnego;
 • samodzielnej organizacji pracy i nabycia umiejętności ustalania wewnętrznego systemu powtórek w celu maksymalizacji efektów uczenia się;
 • wyników w nauce i funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości opartej na komunikacji i działaniu online, powodzenia na sprawdzianach i egzaminach;
 • zdolności poznawczych – myślenia logicznego i twórczego, pamięci, koncentracji uwagi, płynności słownej oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

40 GODZIN ZEGAROWYCH WARSZTATÓW ONLINE Z TRENEREM w ustalonych terminach, w oparciu o podaną dyspozycyjność, w wybrany dzień od poniedziałku do soboty, realizowanych 4 razy w miesiącu, w okresie 12 miesięcy. Warsztaty prowadzimy w małych grupach – od 5 do 8 osób. Zajęcia realizowane są dla uczniów klas: IV-VIII.

Forma zajęć

Opracowane przez nas metody warsztatów w formule LIVE TRAINING pozwalają uzyskać oczekiwane efekty, które są porównywalne do tych nabywanych podczas tradycyjnych szkoleń stacjonarnych. Ćwiczenia umiejętności są w pełni interaktywne z uwzględnieniem kontroli zaangażowania Uczestników. Warsztaty realizowane będą w systemie interaktywnych zajęć online za pomocą platformy edukacyjnej www.uczsieinteligentnie.whereby.com, która umożliwia uczniowi widzenie oraz słyszenie jednocześnie trenera i pozostałych uczestników grupy. Zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób z wykorzystaniem dodatkowych materiałów dydaktycznych. Podczas zajęć uczestnik zdobywa umiejętność szybkiego i efektywnego uczenia się poprzez realizowanie atrakcyjnego programu prowadzonego w sposób nowoczesny, w miłej atmosferze wzajemnej akceptacji i wsparcia.

OPIEKA I WSPARCIE NAJLEPSZYCH Trenerów

Przez czas trwania programu Trener pozostaje do dyspozycji uczestników, udzielając porad, konsultacji i wsparcia, w zakresie praktycznego stosowania technik pamięci na materiale szkolnym. Zespół EIE Engram tworzy doświadczona kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, psychoterapeutów, trenerów biznesu. Są wśród nich asystenci wyższych uczelni publicznych i prywatnych, doktoranci, a także autorzy programów edukacyjnych. Kadra składająca się z doświadczonych trenerów gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym.

OPIEKA DZIAŁU DYDAKTYCZNEGO

W trosce o jakość realizowanego programu oddajemy do Państwa dyspozycji pracę dydaktyków, którzy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania związane z materiałem realizowanym na zajęciach i obsługą naszych platform.

WSPARCIE EDUKACYJNE

Dzięki wiedzy i umiejętnościom stymulujemy uczniów do nauki, aby odnosili więcej sukcesów w szkole i życiu codziennym. Reagujemy na Państwa potrzeby poprzez motywowanie dzieci do pracy oraz interweniowanie w sytuacjach, które mogą przeszkodzić uczniowi w zdobywaniu nowych umiejętności.

PROGRAM OBEJMUJE:

 • 40 h warsztatów online z trenerem w małej grupie. Zajęcia 1 raz w tygodniu.
 • Opiekę trenera – trener pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie praktycznego stosowania technik pamięci na materiale szkolnym. Trener dostępny jest pod loginem RW Engram w Aplikacji Messenger.
 • Opiekę dydaktyczną wraz z wsparciem edukacyjnym – Dydaktycy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania – zarówno te, które są związane z materiałem realizowanym na zajęciach i obsługą naszych platform.
 • KONTO PREMIUM w Engramowej Fiszkotece przez 24 miesiące – dostęp do wielokrotnie nagrodzonego narzędzia edukacyjnego usprawniającego naukę i pozwalającego jeszcze bardziej WZMOCNIĆ i UTRWALIĆ rezultaty zapamiętywania. Fiszkoteka zawiera absolutnie unikalne na rynku treści i materiały edukacyjne, w pełni zintegrowane z programem Ucz się inteligentnie – online. Fiszkoteka pomaga uczniom w nauce słówek z języka obcego, wzorów, definicji, faktów, dat i nazwisk. Główne korzyści: nawyk systematycznej nauki; automatyczne tworzenie fiszek głosowych i fiszek z tekstu drukowanego; możliwość tworzenia osobistych materiałów do nauki
 • Bezterminowy dostęp do Strefy Ucznia: strefaucznia.edu.pl naszej autorskiej platformy efektywnej nauki.
 • Panel Rodzica z Dziennikiem Elektronicznym, w którym można znaleźć szczegółowe opinie trenera, stworzone w oparciu o przeprowadzone pomiary tempa czytania, zaliczone testy oraz zaobserwowane postępy w trakcie prowadzenia warsztatów. Dodatkowo Strefa Rodzica umożliwia swobodny dostęp do harmonogramu warsztatów, dzięki czemu rodzic nie ma wątpliwości, kiedy odbywają się kolejne zajęcia.
 • Materiały edukacyjnych w postaci 3 podręczników oraz zeszytu ćwiczeń, zintegrowanych z programem warsztatów, będących pomocniczym narzędziem pracy z technikami efektywnego zapamiętywania.
 • Konkurs EngraMistrza - fundujemy jednorazowe stypendium.
 • Każdy uczeń otrzymuje Certyfikat Europejskiego Instytutu Edukacji ENGRAM potwierdzający poziom posiadanych umiejętności w zakresie metod skutecznego uczenia się.

Filmy o naszych warsztatach:

ZAPISY:

Do programu prowadzona jest REKRUTACJA STAŁA, a grupy warsztatowe STARTUJĄ CAŁY ROK!

Terminy konkretnych zajęć warsztatowych są ustalane w oparciu o podaną przez Uczestnika dyspozycyjność.

Zapłać za całość 3590

cena ogółem
3590
wpisowe
-
ilość rat
1
rata
3590
termin płatności
do 7 dni od daty umowy na rachunek bankowy EIE Engram

Zapłać wpisowe 790

cena ogółem
3790
wpisowe
790
termin płatności wpisowego
-
ilość rat
6
rata
500
termin płatności
kolejne 6 rat płatne do 3 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po dacie zapłaty wpisowego na rachunek bankowy EIE Engram

Zapłać za całość 3590

Akceptuję regulamin
Bezpieczene szybkie płatności online

Zapłać wpisowe 790

Akceptuję regulamin
Bezpieczene szybkie płatności online