POZIOM PODSTAWOWY
Ucz się inteligentnie – ONLINE

Zapisz dziecko
Warsztaty online z trenerem dla uczniów szkół podstawowych, które ułatwiają osiąganie sukcesu w szkole i poza nią! Większość dzieci myśli, że nie potrafi robić wyjątkowych rzeczy. Szybka nauka i zapamiętywanie ogromnych ilości informacji są w dużej mierze kwestią techniki i wiedzy jak wykorzystywać swój umysł! Poprawę umiejętności uczenia się może osiągnąć KAŻDY UCZEŃ: wybitnie zdolny, przeciętny oraz taki, który ma przejściowe – jak sądzimy – trudności w nauce.

JAKIE KORZYŚCI Z WARSZTATÓW UZYSKA TWOJE DZIECKO?

 • Poprawa umiejętności szybkiego uczenia się każdego materiału szkolnego;
 • Lepsze przygotowywanie się do sprawdzianów dzięki umiejętności tworzenia notatek;
 • Poprawa koncentracji i zmniejszenie stresu;
 • Szybka nauka słówek z języków obcych i trudnych wyrazów z języka ojczystego;
 • Poprawa zrozumienia czytanego tekstu, tempa czytania i zapamiętywania;
 • Poznanie skutecznych i atrakcyjnych strategii aktywnego uczenia się;
 • Efektywne notowanie – umiejętność tworzenia map myśli;
 • Polubienie nauki i wypracowanie sposobów dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości opartej na komunikacji i działaniu online;
 • Zdobycie umiejętności, które zostaną na całe życie!
 • TO WSZYSTKO ŁATWO I BEZPIECZNIE ONLINE!

UCZESTNICY

 1. Poznają skuteczne i atrakcyjne strategie aktywnego uczenia się, a zwłaszcza:
 • selektywne czytanie – sposoby wyboru i pracy z kluczowymi informacjami;
 • inteligentne notowanie – strategie pracy z tekstem czytanym i słyszanym;
 • techniki zapamiętywania – mnemotechniki, a także systemy powtórek i strategie samosprawdzania;
 • skuteczne metody ułatwiające naukę języków obcych, m.in. zapamiętanie słówek, definicji gramatycznych, odmiany czasowników nieregularnych, przyimków miejsca, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, naukę tekstów na pamięć oraz znajdowanie kluczowych informacji w tekstach obcojęzycznych.
 1. Nabywają umiejętności niezbędne w:
 • organizowaniu pracy własnej – planowanie czasu nauki i odpoczynku;
 • samoregulacji procesu uczenia się – dyscyplina pracy, systematyczność, automotywacja;
 • utrzymaniu uwagi podczas wykonywania zadań domowych i nauki;
 • radzeniu sobie ze stresem i jego redukcji przed sprawdzianami oraz egzaminami.
 1. Otrzymują pedagogiczno – psychologiczne wsparcie w zakresie:
 • określenia własnego stylu uczenia się oraz zastosowania tej wiedzy dla skutecznej nauki;
 • odkrycia potencjału własnego umysłu oraz zrozumienia specyfiki jego funkcjonowania i przetwarzania informacji;
 • radzenia sobie z trudnościami szkolnymi, w tym szczególną opieką otoczeni są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
 1. Uzyskują znaczącą poprawę w odniesieniu do:
 • umiejętności szybkiego uczenia się każdego materiału szkolnego;
 • samodzielnej organizacji pracy i nabycia umiejętności ustalania wewnętrznego systemu powtórek w celu maksymalizacji efektów uczenia się;
 • wyników w nauce i funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości opartej na komunikacji i działaniu online, powodzenia na sprawdzianach i egzaminach;
 • zdolności poznawczych – myślenia logicznego i twórczego, pamięci, koncentracji uwagi, płynności słownej oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

16 GODZIN ZEGAROWYCH WARSZTATÓW ONLINE Z TRENEREM w ustalonych terminach, w oparciu o podaną dyspozycyjność, w wybrany dzień od poniedziałku do soboty, realizowanych 4 razy w miesiącu, w okresie 4-5 miesięcy. Warsztaty prowadzimy w małych grupach – od 5 do 8 osób. Zajęcia realizowane są w podziale na grupy klas: IV-VI i VII-VIII.

Forma zajęć

Opracowane przez nas metody warsztatów w formule LIVE TRAINING pozwalają uzyskać oczekiwane efekty, które są porównywalne do tych nabywanych podczas tradycyjnych szkoleń stacjonarnych. Ćwiczenia umiejętności są w pełni interaktywne z uwzględnieniem kontroli zaangażowania Uczestników. Warsztaty realizowane będą w systemie interaktywnych zajęć online za pomocą platformy edukacyjnej www.uczsieinteligentnie.whereby.com, która umożliwia uczniowi widzenie oraz słyszenie jednocześnie trenera i pozostałych uczestników grupy. Zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób z wykorzystaniem dodatkowych materiałów dydaktycznych. Podczas zajęć uczestnik zdobywa umiejętność szybkiego i efektywnego uczenia się poprzez realizowanie atrakcyjnego programu prowadzonego w sposób nowoczesny, w miłej atmosferze wzajemnej akceptacji i wsparcia.

OPIEKA I WSPARCIE NAJLEPSZYCH Trenerów

Przez czas trwania programu Trener pozostaje do dyspozycji uczestników, udzielając porad, konsultacji i wsparcia, w zakresie praktycznego stosowania technik pamięci na materiale szkolnym. Zespół EIE Engram tworzy doświadczona kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, psychoterapeutów, trenerów biznesu. Są wśród nich asystenci wyższych uczelni publicznych i prywatnych, doktoranci, a także autorzy programów edukacyjnych. Kadra składająca się z doświadczonych trenerów gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym.

OPIEKA DZIAŁU DYDAKTYCZNEGO

W trosce o jakość realizowanego programu oddajemy do Państwa dyspozycji pracę dydaktyków, którzy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania związane z materiałem realizowanym na zajęciach i obsługą naszych platform.

WSPARCIE EDUKACYJNE

Dzięki wiedzy i umiejętnościom stymulujemy uczniów do nauki, aby odnosili więcej sukcesów w szkole i życiu codziennym. Reagujemy na Państwa potrzeby poprzez motywowanie dzieci do pracy oraz interweniowanie w sytuacjach, które mogą przeszkodzić uczniowi w zdobywaniu nowych umiejętności.

PROGRAM OBEJMUJE:

 • 16 h warsztatów online z trenerem w małej grupie. Zajęcia 1 raz w tygodniu.
 • Opiekę trenera – trener pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie praktycznego stosowania technik pamięci na materiale szkolnym. Trener dostępny jest pod loginem RW Engram w Aplikacji Messenger.
 • Opiekę dydaktyczną wraz z wsparciem edukacyjnym – Dydaktycy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania związane z materiałem realizowanym na zajęciach i obsługą naszych platform.
 • KONTO PREMIUM w Engramowej Fiszkotece przez 12 miesięcy – dostęp do wielokrotnie nagrodzonego narzędzia edukacyjnego usprawniającego naukę i pozwalającego jeszcze bardziej WZMOCNIĆ i UTRWALIĆ rezultaty zapamiętywania. Fiszkoteka zawiera absolutnie unikalne na rynku treści i materiały edukacyjne, w pełni zintegrowane z programem Ucz się inteligentnie – online. Fiszkoteka pomaga uczniom w nauce słówek z języka obcego, wzorów, definicji, faktów, dat i nazwisk. Główne korzyści: nawyk systematycznej nauki; automatyczne tworzenie fiszek głosowych i fiszek z tekstu drukowanego; możliwość tworzenia osobistych materiałów do nauki.
 • 12 miesięcy dostępu do Strefy Ucznia: strefaucznia.edu.pl naszej autorskiej platformy efektywnej nauki.
 • Harmonogram warsztatów, dzięki czemu rodzic nie ma wątpliwości, kiedy odbywają się kolejne zajęcia.
 • Materiały edukacyjne w postaci 1 podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń, zintegrowanych z programem warsztatów, będących pomocniczym narzędziem pracy z technikami efektywnego zapamiętywania.
 • Pakiet Ekspert – po ukończeniu cyklu 16 spotkań z trenerem, ambitnym fanom mnemotechnik dajemy dodatkowe materiały ćwiczeniowe, mające za zadanie utrwalić poznany materiał oraz pokazać jak można wykorzystać efektywne uczenie się w praktyce.
 • Każdy uczeń otrzymuje Certyfikat Europejskiego Instytutu Edukacji ENGRAM potwierdzający poziom posiadanych umiejętności w zakresie metod skutecznego uczenia się.

Filmy o naszych warsztatach:

ZAPISY:

Do programu prowadzona jest REKRUTACJA STAŁA, a grupy warsztatowe STARTUJĄ CAŁY ROK!

Terminy konkretnych zajęć warsztatowych są ustalane w oparciu o podaną przez Uczestnika dyspozycyjność.

Zapłać za całość 2190

cena ogółem
2190
wpisowe
-
termin płatności wpisowego
-
ilość rat
1
rata
2190
termin płatności
do 7 dni od daty umowy na rachunek bankowy EIE Engram

Zapłać wpisowe 590

cena ogółem
2390
wpisowe
590
termin płatności wpisowego
-
ilość rat
4
rata
450
termin płatności
płatne kolejne 4 raty płatne do 3 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po dacie zapłaty wpisowego na rachunek bankowy EIE Engram

Zapłać za całość 2190

Akceptuję regulamin
Bezpieczene szybkie płatności online

Zapłać wpisowe 590

Akceptuję regulamin
Bezpieczene szybkie płatności online