Mapy myśli i notatki metodą Cornella

Czym są mapy myśli – mind maps?

Mapy myśli, znane również jako mind maps, to potężne narzędzie wspomagające proces myślenia i uczenia się. Są to graficzne przedstawienia informacji, które pomagają w organizacji, analizie i zapamiętywaniu wiedzy. Wykorzystując kolory, obrazy i słowa kluczowe, mapy myśli stymulują obie półkule mózgowe, co sprzyja efektywniejszemu przyswajaniu materiału. Dzięki swojej strukturze przypominającej drzewo, z głównym pomysłem w centrum i rozgałęziającymi się tematami, mapy myśli ułatwiają zrozumienie związków między różnymi koncepcjami, co jest niezwykle przydatne w procesie edukacyjnym dzieci.

Jak tworzyć mapy myśli?

Tworzenie map myśli to proces kreatywny, który można dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji. Zaczyna się od umieszczenia głównego tematu w centrum kartki. Następnie, od tego centralnego punktu, wyprowadza się gałęzie reprezentujące główne podtematy lub pomysły związane z głównym tematem. Każda gałąź może mieć swoje własne, mniejsze gałęzie dla bardziej szczegółowych informacji. Ważne jest, aby używać słów kluczowych, symboli, kolorów i obrazów, które ułatwiają zapamiętywanie i tworzą silne skojarzenia w umyśle dziecka.

 1. Rozpoczęcie Pracy:
  • Nie przejmuj się perfekcją w pierwszej próbie.
  • Celem jest skuteczne zapamiętywanie.
 2. Definiowanie Tematu Mapy Myśli:
  • Rozważ podział rozległych tematów na mniejsze mapy.
  • Przygotuj czystą kartkę i narzędzia do pisania (markery, kredki).
  • Użyj kartki bez linii, kropek czy kratki, aby nie ograniczać kreatywności.
  • Połóż kartkę poziomo dla lepszego przetwarzania informacji.
 3. Umieszczenie Głównego Tematu:
  • Wybierz centralny temat (np. tytuł książki, konkretna kwestia).
  • Otocz temat grafiką lub prostymi kształtami związanymi z tematem.
 4. Tworzenie Gałęzi:
  • Rysuj gałęzie tak, aby tekst był łatwo czytelny (unikaj pionowych i poziomych linii).
  • Każda nowa gałąź wychodzi z końca poprzedniej.
  • Gałęzie powinny być szersze u podstawy i zwężać się ku końcowi.
  • Unikaj prostych linii i strzałek; używaj naturalnych kształtów.
  • Umieszczaj jedno słowo na gałęzi, pisząc je nad nią.
  • Rozbudowuj gałęzie od ogółu do szczegółu.
  • Kolejne gałęzie powinny być cieńsze niż poprzednie.
  • Kształt gałęzi pomaga zrozumieć hierarchię informacji.

Notatki metodą Cornella

To metoda, która opracowana została w latach 50-tych XX wieku przez profesora z Cornell College – Waltera Pauk’a. To metoda, która sprawdza się zarówno podczas nauki do egzaminu, jak i także podczas nauki w szkole średniej oraz podczas czytania.

mapa mysli

Metoda Cornella to sprawdzony sposób na efektywne robienie notatek, który doskonale uzupełnia technikę map myśli. Polega na podziale kartki na trzy sekcje: kolumnę po lewej stronie na pytania lub słowa kluczowe, większą kolumnę po prawej na notatki, oraz dolną część na podsumowanie. Ta metoda pomaga w organizacji notatek, ułatwia ich późniejsze przeglądanie i przyswajanie materiału. Jest szczególnie przydatna podczas przygotowań do testów i egzaminów.

To świetny sposób do poukładania sobie pytań jakie możemy otrzymać podczas egzaminu, słów kluczowych, zagadnień i streszczenia konkretnego zagadnienia.

Wykorzystanie mapy myśli w nauce

Mapy myśli mogą być wykorzystywane w różnych aspektach nauki. Ułatwiają planowanie esejów, projektów, a także pomagają w przyswajaniu i powtarzaniu materiału. Dzieci, które używają map myśli, często lepiej rozumieją złożone koncepcje i są w stanie efektywniej myśleć kreatywnie. Mapy myśli są również świetnym narzędziem do wspólnych burz mózgów w grupie, co sprzyja rozwojowi umiejętności współpracy i komunikacji.

Nasze kursy online dla dzieci, obejmujące techniki szybkiego czytania, zapamiętywania i efektywnego uczenia się, w pełni wykorzystują potencjał map myśli oraz metody Cornella. Dzięki nim, Twoje dziecko nie tylko zyska umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w szkole, ale także rozwinie zdolności kreatywnego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów. Zapraszamy do zapisania się na nasze kursy i odkrycia, jak te innowacyjne metody mogą zmienić podejście Twojego dziecka do nauki!