Katarzyna Sabina Grochowska

Trener efektywnej nauki i szybkiego czytania. Pedagog z zamiłowania, wykształcenia i zawodu. Posiada doświadczenie z zakresu pracy indywidualnej z dzieckiem, jak również prowadzenia warsztatów dla grup. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi wspierając, motywując do rozwoju w szeroko pojętym spektrum (praca z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji społecznych i uczenia się, indywidualne sesje rozwojowe, zajęcia z profilaktyki uzależnień, wieku senioralnego, zajęcia relaksacyjne, praca nad świadomością, self  – conceptem).

Magister pedagogiki, Certyfikowany Tutor Rozwojowy, Trener Kompetencji Społecznych, Terapeuta Zburzeń w Mówieniu, Pisaniu i Czytaniu.  Wieloletni wolontariusz w programie Szlachetna Paczka. Wielbicielka życia, Włoch, opery i podróży.