Roksana Wojcieszak

Trener efektywnej nauki i szybkiego czytania od 2012 roku. Superwizor grupy trenerów, metodyk programów edukacyjnych realizowanych z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi. Z wykształcenia pedagog, socjolog, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeutka w nurcie psychoterapii systemowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, już podczas studiów, pracując w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej, jako nauczyciel w świetlicy terapeutycznej.

Prowadziła warsztaty sensoryczne, zajęcia metodą Dobrego Startu, zajęcia rewalidacyjne i wyrównawcze. Realizowała warsztaty w ramach projektu unijnego „Z małego pąka, duży kwiat” mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Od 2012 roku prowadzi i współtworzy programy i warsztaty w Europejskim Instytucie Edukacji Engram.

Za sobą ma około 6 tys. zrealizowanych warsztatów zarówno w trybie stacjonarnym jak i w systemie on-line. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się z trenerami współpracującymi w Engramie. Prowadzi szkolenia z kadrą nauczycielską w szkołach publicznych jak i prywatnych oraz webinary dla osób poszukujących szkoleń on- line. Jest otwarta na rozwój i działanie dlatego chętnie podejmuje wyzwania i realizuje się zawodowo. Nagrała podcast do cyklu wykładów w projekcie „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.