Marcin Kufel

Marcin Kufel

Pomiar tempa czytania przed warsztatami:
178 (30%)
Pomiar tempa czytania po warsztatach:
511 (50%)
Miasto: Mysłowice
Województwo: śląskie

Marcin świetnie opanował wszystkie mnemotechniki. Ma fantastyczną wyobraźnię i pomysły.