Maciej Podgórski

Maciej Podgórski

Pomiar tempa czytania przed warsztatami:
69 (80%)
Pomiar tempa czytania po warsztatach:
512 (80%)
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie

Maciek był bardzo aktywny na zajęciach. Zna i potrafi stosować poznane mnemotechniki. Tworzy silne skojarzenia.